Prvog krajiškog korpusa br.50
78000 Banja Luka, BiH
JIB: 4404521920007
[email protected]
www.sportdepot.ba
mob: 00387 66 891 441; 065/259-028
tel.:051 263 445

Garancija ne podliježe mehaničkim oštećenjima koja su nastala uslijed nepravilnog korišćenja ili montiranja same sprave a po uputstvu i preporukama prodavca!

Trake za trčanje ne treba koristiti u kontinuitetu duže od: do 2 HP- 20 minuta; preko 2HP- 30 minuta; Nordiktrake i trake većih HP - 40 minuta u kontinuitetu, potom isto toliko treba traku ugasiti kako bi se motor ohladio prije ponovnog korišćenja. Gazna površina trake treba da se podmazuje u skladu sa preporukama a u zavisnosti od korišćenja same trake za trčanje, u prosjeku na 20 radnih sati. Isključivo sa silikonskim uljem. Nemojte pretjerivati sa podmazivanjem jer to može da dovede do proklizavanja i oštećenja trake. Dovoljno je po par kapi ulja na 4 strane gazne površine (ispod gazne površine). Molimo Vas redovno čistite traku od prasine, otvorite poklopac gdje se nalazi motor i usisajte. Takođe provjerite da li je remen na sredini ( ovo radite kada je uređaj isključen iz struje). Redovno provjeravajte da li je traka centrirana. Garancija vam neće važiti ako zbog neodržavanja dođe do kvara na motoru.

Sve sprave uključite direktno u utičnicu, nikako u produžni kabl.

Prilikom sklapanja bicikli, krostrenažera i traka preporučujemo da svaki šraf (vijak/zavrtanj),vrlo malo podmažete sa masti za podmazivanje (tovatna mast, silikonsko ulje namjenjeno za šrafove-ne dolazi uz sprave), da biste izbjegli škripanje.

Poslije par mjeseci korišćenja ( oko 6 mjeseci) skinite maske sa strane Vašem krostrenažeru ili biciklu i provjerite da li se remen nalazi na sredini. Prilikom trenja, remen se pomjeri te se na taj način ošteti ili spadne i niste u mogućnosti da spravu koristite.Centrirajte i zategnite remen pomoću šrafova koji se nalaze sa strana. Remen je potrošni materijal i ovakva reklamacija ne podliježe garanciji. Takođe spravu redovno čistite od prasine.

Molimo Vas vodite računa da je težina korisnika od 5-10 kg manja od preporučene težine koja piše u opisu same sprave.

Ako do oštećenja dođe a zbog nepoštovanja nekih od gore navedenih preporuka, garancija Vam neće važiti. Spravu ćemo Vam servisirati ali o Vašem trošku.

Zabranjeno je korišćenje sprava za djecu mlađu od 12 godina. Djeci starijoj od 12 godina dozvoljeno je korišćenje sprava uz nadzor odrasle osobe i na vlastitu odgovornost. Prije nego što počnete da vježbate, molim Vas konsultujte ljekara. Vježbate na vlastitu odgovornost.